För att behålla och förstärka originalutseende hos äldre hus, är
stilenliga fönster en viktig del. Vi renoverar alla typer av fönster,
oavsett om det innebär byte av rötskadat virke eller totalrenovering.

Efter önskemål kan vi tillverka och montera färdiga fönster -
färdigkittade och glasade.

Hos oss kan du även beställa nytillverkade fönster, producerade
enligt gammal hållbar metod.