Våra möbler andas en känsla av enkelhet och kvalitet. Vi använder
bara massiva material och naturliga ytbehandlingar, vilket gör varje
möbel till ett gediget hantverk.

Tillverkning sker i mindre serier och är kundorderstyrd. De flesta
möbler kan levereras obehandlade men vi rekommenderar behandling
för bättre slitagetålighet. Möjlighet finns för måttanpassning.